مزایای کود های آلی شرکت کیمیا زرین


 افزایش راندمان جذب عناصر غذایی در گیاه و بر طرف نمودن کمبود در کلیه گیاهان دارای کمبود می باشد.
امکان تولید کود های آلی در داخل کشور با استفاده از تکنولوژی داخلی.
سازگار با محیط زیست است و در تولید محصول سالم می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
هزینه سیستم تولید و محصول بدست آمده بسیار کمتر از انواع مشابه خارجی است.
کود های آلی تولید شده دارای بیشترین درصد آمینو اسید می باشد.
 افزایش راندمان جذب عناصر توسط گیاه.
افزایش تولید محصول.
کارآفرینی.
استفاده از منابع اولیه داخلی (ضایعات کشاورزی) در ساخت کود آلی.
با توجه به هزینه تولید پایین نسبت به انواع آمینو کلات ها از لحاظ اقتصادی بسیار مقرون به صرفه است. 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.