جلوگیری از سرمازدگی در گیاهان

بررسی انواع و اقسام سرمازدگی و راه های جلوگیری از آن ها

افت شدید دما

افت شدید دما (مخصوصا در طول شب) در فصل بهار ممکن است یکی از دلایل آن باشد.

بارش برف و یخ زدگی

بارش برف و یخ زدگی به یک باره موجب یخ زدگی شاخ و برگ گیاهان می شود.

بیمارهای قارچی و فقر کودی

کمبود مواد مورد نیاز گیاهان در خاک و هم چنین بیماری های قارچی یکی دیگر از دلایل است.

انتخاب ارقام دیر گل

معمولا در مناطقی که احتمال خطر سرمای دیررس بهاره وجود دارد می توان از انواع دیر گل آن نیز استفاده نمود

انتخاب محل ایده ال

در مناطق شیب دار و کنار تپه های ماهور در صورت احتمال وجود سرما های دیررس بهاره محل باغ را در شیب های شمالی انتخاب می کنند

استفاده از ترکیبات شیمیایی

استفاده از هورمون های نفتالین استیک اسید در بهار

پاشیدن آب بر روی درختان

پاشیدن آب بر روی شاخه های درختان میوه در دمای صفر درجه سانتی گراد باعث تشکیل یخ می شود

تدابیر زراعی خاک

 نوع سطح خاک در محافظت دمای هوا تاثیر زیادی دارد و می تواند اختلاف دمای حدود ۱.۷ درجه سانتی گراد ایجاد کند

گرم کردن باغ

کار گذاشتن بخاری یا پلارهای باغی در قسمت های مختلف باغ برای گرم شدن فضای باغ
_

انواع سرمازدگی گیاهان

سرمازدگی انتقالی

به سرمایی که در اثر هجوم یک جریان سرد و قطبی و عبور آن از یک منطقه پیش می آید

سرمازدگی دیررس بهاره

به سرمایی که در ابتدای بهار و در موقع باز شدن گل های درختان رخ می دهد. اغلب این نوع سرمازدگی صدمات شدیدتری به درختان و گیاهان میزند.

سرمازدگی تشعشعی

سرما و یخبندانی که کاملا منطقه ای بوده و درون یک محدوده معین بدون اینکه هوای سرد از سایر نقاط به منطقه نفوذ پیدا کند

سرمازدگی زمستانه

 این نوع سرمازدگی معمولا در زمستان در دماهای پایین تر از منفی ۱۰ درجه سانتی گراد و حتی پایین تر رخ می دهد.