مزایای استفاده از کود کلات شده

فواید کودهای آمینو کلات

_

کود کلات شده یا کلات کردن خاک باعث مزایای بسیار مفیدی برای گیاه می شود که می تواند در رشد و نموی گیاه تاثیراتی بسزایی داشته باشند.

  • افزایش دسترسی به مواد مغذی
  • افزایش تحرک مواد مغذی
  • قابل حل در آب
  • مانع شسته شدن مواد
  • متوقف کردن رشد پاتوژنی گیاه
  • نقش مهم در سیستم حیات گیاه
  • ممانعت از تثبیت عناصر معدنی ریزمغذی
  • جذب بسیار عالی

خرید آخرین آمینو کلات ها

جدیدترین کود کلات شده کیمیا زرین

انواع کود کلات شده

منظور از کود کلات شده این است که یک عنصر مغذی یا بیشتر، با مولکول های پایدار و مرکبی که آلی هستند و عوامل کلات نامیده می شوند در کنار هم نگه داشته شده اند.

Fe

کلات آهن

Ca

کلات کلسیم

Cu

کلات مس

Br – Ca

کلات بر و کلسیم 

K

 کلات پتاسیم

Zn

کلات روی

تنظیم میوه

فروت ست چیست

تعریف فروت ست

_

فروت ست تشکیل شده از دو کلمه ی fruit و set واژه های انگلیسی می باشد که به معنی تنظیم میوه معروف است. 

فواید و عملکرد فروت ست

_

فروت ست باعث افزایش استحکام و مقاومت گیاه  در مقابل عوامل محیطی شده و همچنین از سال آوری محصولات جلوگیری می کند 

_

راهنمای مصرف کود کلات شده

_
1

بررسی نوع گیاه و درخت

نحوه مصرف کود کلات شده برای هر کدام از انواع گیاهان و نسبت به نوع آن کود متفاوت است و باید حتما با توجه به نوع گیاه کود خریداری کنید.
2

انتخاب نوع کود کلات شده

انتخاب نوع کود موردنیاز با توجه به نیاز یک امر حیاتی است کود های مایع و کود های غیر مایع (جامد) از متداول ترین کودهای مصرفی اند.
3

روش و مقدار مصرف

مقدار و نحوه مصرف کود کلات می تواند به بهتر شدن رشد و نموی گیاهان شما کند و عدم رعایت آن می تواند حتی گیاهان شما را از بین ببرد.
4

زمان مصرف کود کلات

سعی کنید برنامه خاصی برای کود دادن به آن ها در نظر گرفته و قبل از زرد شدن برگ ها و ریزششان، نسبت به تقویت آن ها اقدام کنید