همکاری با ما

همکاری با ما

لطفا جهت همکاری با ما فرم ذیل را تکمیل ورزومه خود را ارسال نمایید.

شرکت کیمیا زرین با بیش از یک دهه فعالیت ، جهت پیشبرد اهداف خود و با افتخار ، افراد خلاق ، مسئولیت پذیر ، با انگیزه و با صداقت را به همکاری با این مجموعه دعوت می نماید.

همکاری با ما