خرید آمینو کلات

فرآیند کلات کردن در گیاهان به عنوان یک فرآیند طبیعی در جذب و متابولیسم عناصر غذایی توسط گیاهان رخ می‌دهد. در این فرآیند، مواد مغذی مانند فلزات و عناصر غذایی دیگر توسط سلول‌های گیاه جذب می‌شوند و به وسیله ترکیبات آلی مانند اسیدهای آلی و آمینو اسیدها به صورت کلات (کمپلکس‌های آلی-معدنی) در می‌آیند. اسیدهای آلی مختلف مانند اسید سیتریک، اسید مالیک، اسید هومیک و آمینو اسیدها از جمله ترکیبات آلی هستند که در سلول‌های گیاهی یافت می‌شوند. این ترکیبات آلی قادرند با فلزات و عناصر غذایی مختلف مانند آهن، روی، منگنز، مس و غیره ترکیب شوند و کمپلکس‌های کلاتی را تشکیل دهند. فرایند کلات کردن به گیاهان کمک می‌کند تا عناصر غذایی را بهتر جذب کرده و موجب افزایش بهره‌وری مصرف عناصر غذایی می‌شود. به طور کلی، کلات کردن فرآیندی مهم در جذب و استفاده از عناصر غذایی توسط گیاهان است و نقش مهمی در رشد و توسعه سالم گیاهان دارد.

خرید آمینو کلات

کلات کردن یک فرایند ساده و طبیعی است که طی آن فلزات با ترکیبات آلی، بهم می پیوندند. وقتی سلولهای گیاه مواد مغذی را جذب می کنند فورا با اسیدهای آلی از جمله اسید سیتریک، اسید مالونیک، اسیدهومیک و آمینواسید به  شکل  کلات  شده  در می آیند.

مزایای آمینو کلات کلسیم

افزایش مقاومت گیاه در برابر بیماری ها و تنش محیطی

آمینو کلات می‌تواند تولید مواد ضد باکتری، ضد قارچ و ضد ویروس در گیاه را تحریک کنند، که باعث افزایش مقاومت گیاه در برابر عوامل بیماری‌زا می‌شود. همچنین، می‌تواند فعالیت آنتی‌اکسیدانی در گیاهان را افزایش داده و به حفاظت از گیاه در برابر تنش‌های محیطی مانند خشکی، سرما و تنش شیمیایی کمک کنند.

افزایش استحکام دیواره سلولی داخلی گیاه

آمینو کلات به عنوان اجزای سازنده پروتئین‌ها، می‌تواند در تقویت و افزایش استحکام دیواره سلولی داخلی گیاهان مؤثر باشند. آن‌ها می‌توانند باعث تولید ماده چسبنده‌ای شوند که به دیواره سلولی چسبیده و سلول‌ها را به هم پیوند می‌دهند. این عمل باعث تقویت دیواره سلولی می‌شود و استحکام و سفتی گیاه را افزایش می‌دهد.

فعال کردن آنزیم های موثر در ساخت پروتئین گیاه

 آمینو کلات فرایند ساخت پروتئین را تسهیل می‌کند. با تأمین منابع کافی آمینو اسید، سطح آنزیم‌های مورد نیاز برای تولید پروتئین افزایش می‌یابد و فرآیند ساخت پروتئین بهبود می‌یابد. بنابراین، با خرید آمینو کلات، می‌توانید منابع مورد نیاز برای تولید پروتئین و فعال شدن آنزیم‌ها را تأمین کنید.

افزایش سفتی میوه و قابلیت انبار داری محصولات

آمینو کلات، مواد سازنده سلولی میوه‌ها را تأمین می‌کند و می‌تواند سفتی و سختی آن‌ها را افزایش دهد. همچنین، می‌تواند در تنظیم رشد میوه‌ها و حفظ کیفیت آن‌ها در فرآیند انبارداری نقش داشته باشد. ممکن است نوع و میزان آمینو اسیدهای مورد نیاز برای هر گیاه یا میوه متفاوت باشد، بنابراین مشاوره متخصصان در این مورد بسیار مفید است.

تولید محصول زودرس‌تر و بازار پسندی بهتر

با خرید‌ آمینو کلات، می‌توان به روند رشد و تقویت سلول‌های گیاه کمک کرد. به این ترتیب، گیاهان سریع‌تر رشد کرده و زودتر به محصول می‌رسند. علاوه بر این، آمینو کلات می‌تواند در بهبود کیفیت و خصوصیات محصول نقش داشته باشد. برای مثال رنگ، طعم، عطر و ارزش غذایی محصولات را بهبود بخشیده و بازارپسندی آن‌ها را افزایش می‌دهند.

افزایش مقاومت گیاه در برابر بیماری ها و تنش محیطی

آمینو کلات می‌تواند تولید مواد ضد باکتری، ضد قارچ و ضد ویروس در گیاه را تحریک کنند، که باعث افزایش مقاومت گیاه در برابر عوامل بیماری‌زا می‌شود. همچنین، می‌تواند فعالیت آنتی‌اکسیدانی در گیاهان را افزایش داده و به حفاظت از گیاه در برابر تنش‌های محیطی مانند خشکی، سرما و تنش شیمیایی کمک کنند.

افزایش استحکام دیواره سلولی داخلی گیاه

آمینو کلات به عنوان اجزای سازنده پروتئین‌ها، می‌تواند در تقویت و افزایش استحکام دیواره سلولی داخلی گیاهان مؤثر باشند. آن‌ها می‌توانند باعث تولید ماده چسبنده‌ای شوند که به دیواره سلولی چسبیده و سلول‌ها را به هم پیوند می‌دهند. این عمل باعث تقویت دیواره سلولی می‌شود و استحکام و سفتی گیاه را افزایش می‌دهد.

فعال کردن آنزیم های موثر در ساخت پروتئین گیاه

 آمینو کلات فرایند ساخت پروتئین را تسهیل می‌کند. با تأمین منابع کافی آمینو اسید، سطح آنزیم‌های مورد نیاز برای تولید پروتئین افزایش می‌یابد و فرآیند ساخت پروتئین بهبود می‌یابد. بنابراین، با خرید آمینو کلات، می‌توانید منابع مورد نیاز برای تولید پروتئین و فعال شدن آنزیم‌ها را تأمین کنید.

افزایش سفتی میوه و قابلیت انبار داری محصولات

آمینو کلات، مواد سازنده سلولی میوه‌ها را تأمین می‌کند و می‌تواند سفتی و سختی آن‌ها را افزایش دهد. همچنین، می‌تواند در تنظیم رشد میوه‌ها و حفظ کیفیت آن‌ها در فرآیند انبارداری نقش داشته باشد. ممکن است نوع و میزان آمینو اسیدهای مورد نیاز برای هر گیاه یا میوه متفاوت باشد، بنابراین مشاوره متخصصان در این مورد بسیار مفید است.

تولید محصول زودرس‌تر و بازار پسندی بهتر

با خرید‌ آمینو کلات، می‌توان به روند رشد و تقویت سلول‌های گیاه کمک کرد. به این ترتیب، گیاهان سریع‌تر رشد کرده و زودتر به محصول می‌رسند. علاوه بر این، آمینو کلات می‌تواند در بهبود کیفیت و خصوصیات محصول نقش داشته باشد. برای مثال رنگ، طعم، عطر و ارزش غذایی محصولات را بهبود بخشیده و بازارپسندی آن‌ها را افزایش می‌دهند.

خرید محصولات آمینو اسید

آمینو کلات کلسیم

آمینو کلات کلسیم با ترکیبی از 18 نوع اسید آمینه متنوع و کلات کلسیم با مقادیر و نسبت‌های متعادل تولید می‌شود. این ترکیب قابلیت رفع کمبود کلسیم در گیاهان را دارد و می‌تواند مقاومت آن‌ها را افزایش دهد. با توجه به ترکیبات کلسیم و اسید آمینه در این محصول، عملکرد بالایی در محصولات زراعی و باغی، به ویژه درختان میوه و صیفی‌جات، داشته باشد.

آمینو کلات میکرو

آمینو کلات میکرو کیمیا زرین یک محصول کامل از نظر تامین مواد غذایی برای گیاه است. این ترکیب قادر است طیف گستره‌ای از عناصر غذایی میکرو را به صورت کلات شده در اختیار گیاه قرار داده و به سهولت توسط گیاه جذب شود. با تأمین ریزمغذی‌ها و اسید آمینه‌ها، گیاه قادر است به طور کامل از تمامی مواد غذایی مورد نیاز خود استفاده کند و در نتیجه رشد، توسعه و عملکرد بهتری را به دست آورد.

نکات ایمنی در استفاده از کود آمینو کلات

دقت در مقدار استفاده

استفاده از کود آمینو کلات برای گیاهان باید با دقت و مراعات انجام شود. مقدار استفاده از کود باید بر اساس دستورالعمل تولیدکننده و نیازهای گیاهان تنظیم شود. همچنین، مشاهده و توجه به نشانه‌های گیاهان می‌تواند نشان دهنده نیاز به تنظیم مقدار استفاده باشد. با رعایت این نکات، می‌توان بهبود در رشد و عملکرد گیاهان با استفاده از کود آمینو کلات را تجربه کرد.

دقت در مقدار استفاده

استفاده از کود آمینو کلات برای گیاهان باید با دقت و مراعات انجام شود. مقدار استفاده از کود باید بر اساس دستورالعمل تولیدکننده و نیازهای گیاهان تنظیم شود. همچنین، مشاهده و توجه به نشانه‌های گیاهان می‌تواند نشان دهنده نیاز به تنظیم مقدار استفاده باشد. با رعایت این نکات، می‌توان بهبود در رشد و عملکرد گیاهان با استفاده از کود آمینو کلات را تجربه کرد.

اثرات جانبی

استفاده از کود آمینو کلات برای گیاهان، علاوه بر مزایا، ممکن است به برخی اثرات جانبی منجر شود. این اثرات شامل آسیب به گیاهان، اختلال در تعادل مغذی، اثرات زیست‌محیطی و واکنش‌های آلرژیک می‌شوند. برای جلوگیری از چنین عوارضی، توصیه می‌شود دستورالعمل‌های تولیدکننده را رعایت کرده، مقدار مناسب استفاده را تنظیم کرده و در صورت بروز نشانه‌های نامطلوب در گیاهان، استفاده را متوقف کنید.

اثرات جانبی

استفاده از کود آمینو کلات برای گیاهان، علاوه بر مزایا، ممکن است به برخی اثرات جانبی منجر شود. این اثرات شامل آسیب به گیاهان، اختلال در تعادل مغذی، اثرات زیست‌محیطی و واکنش‌های آلرژیک می‌شوند. برای جلوگیری از چنین عوارضی، توصیه می‌شود دستورالعمل‌های تولیدکننده را رعایت کرده، مقدار مناسب استفاده را تنظیم کرده و در صورت بروز نشانه‌های نامطلوب در گیاهان، استفاده را متوقف کنید.

ایمنی و محافظت شخصی

در هنگام استفاده از کود آمینو کلات برای گیاهان، رعایت ایمنی و محافظت شخصی بسیار حائز اهمیت است. این موضوع شامل استفاده از لباس مناسب، استفاده از وسایل حفاظتی، رعایت دستورالعمل تولیدکننده، ذخیره سازی در محل ایمن و شستشوی دست‌ها می‌شود. با رعایت این نکات، خطرات مرتبط با استفاده از کود آمینو کلات را کاهش داده و ایمنی شخصی و محیط زیست را تامین کنید.

ایمنی و محافظت شخصی

در هنگام استفاده از کود آمینو کلات برای گیاهان، رعایت ایمنی و محافظت شخصی بسیار حائز اهمیت است. این موضوع شامل استفاده از لباس مناسب، استفاده از وسایل حفاظتی، رعایت دستورالعمل تولیدکننده، ذخیره سازی در محل ایمن و شستشوی دست‌ها می‌شود. با رعایت این نکات، خطرات مرتبط با استفاده از کود آمینو کلات را کاهش داده و ایمنی شخصی و محیط زیست را تامین کنید.

نگهداری در محل مناسب

برای نگهداری مناسب کود آمینو کلات، بهتر است آن را در محیط خشک، خنک و دور از نور خورشید قرار داده و از تماس با مواد شیمیایی جلوگیری کنید. همچنین، بسته‌بندی محکم و توجه به تاریخ انقضا نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با رعایت این نکات، می‌توانید کود آمینو کلات را به درستی نگهداری کرده و از کیفیت و اثربخشی آن در استفاده‌های آینده بهره‌برداری کنید.

نگهداری در محل مناسب

برای نگهداری مناسب کود آمینو کلات، بهتر است آن را در محیط خشک، خنک و دور از نور خورشید قرار داده و از تماس با مواد شیمیایی جلوگیری کنید. همچنین، بسته‌بندی محکم و توجه به تاریخ انقضا نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با رعایت این نکات، می‌توانید کود آمینو کلات را به درستی نگهداری کرده و از کیفیت و اثربخشی آن در استفاده‌های آینده بهره‌برداری کنید.

فواید کود های عالی

بررسی نوع گیاه و درخت

نحوه مصرف کود کلات شده برای هر کدام از انواع گیاهان و نسبت به نوع آن کود متفاوت است و باید حتما با توجه به نوع گیاه کود خریداری کنید.

انتخاب نوع کود کلات شده

انتخاب نوع کود موردنیاز با توجه به نیاز یک امر حیاتی است کود های مایع و کود های غیر مایع (جامد) از متداول ترین کودهای مصرفی اند.

روش و مقدار مصرف

مقدار و نحوه مصرف کود کلات می تواند به بهتر شدن رشد و نموی گیاهان شما کند و عدم رعایت آن می تواند حتی گیاهان شما را از بین ببرد.

زمان مصرف کود کلات

سعی کنید برنامه خاصی برای کود دادن به آن ها در نظر گرفته و قبل از زرد شدن برگ ها و ریزششان، نسبت به تقویت آن ها اقدام کنید