قوانین سایت

قوانین سایت

_
  • با توجه به اینکه عوامل مختلفی در مزرعه دخیل بوده و کنترل همه عوامل تاثیر گذار در تولید امری ناممکن می باشد لذا توصیه های فنی ارائه شده در این بخش صرفا به صورت عمومی بوده و در صورت نیاز به توصیه های دقیق تر و با در نظر گرفتن جمیع شرایط، لازم است با کارشناسان منطقه ای شرکت کیمیا زرین مشورت نمایید.