Previous
Next

در کشاورزی اسید آمینه، هیومیک اسید و فولویک اسید تاثیر بسیار مناسبی بر روی خواص فیزیکی شیمیایی خاک داشته و باعث بهبود خواص کیفی، همچنین افزایش جذب و نگهداری آب در خاک و زمین سفت و سخت می گردد. این مواد نقش بسیار مهمی در ایجاد ترکیبات غیرقابل جذب در فلزات سنگین داشته به نحوی که باعث کاهش و یا حذف جذب فلزات سنگین توسط گیاه که عامل اصلی مسمومیت گیاهان است.
مواد هیومیکی که شامل فولویک و هیومیک است موادی پر انرژی می باشند که باعث افزایش عملکرد و رشد میکروارگانیزم ها و مواد بیوشیمیایی شامل ترکیبات کربن و زنجیره های نیتروژن می گردد. ترکیبات هیومیکی در گیاه نقش موثری بر روی فعالیت های آنزیمی، جذب عناصر رشد و مقاومت در برابر بیماری دارد.

تاریخچه فعالیت:
این شرکت با استفاده از سالها تجربه در تولید انواع مواد پروتئینه و اسیدهای آمینه و با استفاده از دانش فنی شرکت هوخست آلمان توانسته نسبت به تولید رده های مختلفی از اسیدهای آمینه، هیومیک اسید و فولویک اسید با کیفیتی همتراز با انواع مشابه اروپایی اقدام نماید.

محصولات شرکت شامل رده های کلی زیر با عنوان های تجاری کیمیا زرین می باشد که به شرح زیر می باشد:

اسید آمینه که حاوی 26% اسید آمینه کل، 5% اسید آمینه آزاد و 7% نیتروژن است محصولی منحصر به فرد و محرک رشد گیاهان است. اسید آمینه کیمیا زرین از مواد اولیه کاملاً طبیعی و آلی تولید شده، با ایجاد کلات های قوی با انواع ریز مغذی ها باعث بهبود انتقال و جذب مواد مغذی و افزایش تولید و بهبود کیفیت محصولات کشاورزی می شود.

کود مایع آلی هیومیکس حاوی 60% هیومیک اسید و فولویک اسید, 42% ماده آلی و 10% اسیدهای آمینه و 7% نیتروژن می باشد. با توجه به اینکه اکثر خاکهای کشور دارای کمبود مواد آلی می باشند، افزایش ماده آلی برای حفظ حاصلخیزی و تداوم فعالیت موجودات زنده خاکزی امری ضروری می باشد. ماده آلی باعث بهبود خواص فیزیکی و شیمیایی خاک میگردد که از مهمترین ویژگیهای آن میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
• تنظیم PH
• افزایش مقاومت خاک در برابر شوری
• افزایش حاصلخیزی خاک
• افزایش تهویه خاک
• افزایش ظرفیت نگهداری آب در خاک
• تبدیل عناصر موجود در خاک به شکل قابل استفاده و قابل جذب برای گیاه.

مواد هیومیکی در واقع طیف وسیعی از ترکیبات آلی معدنی گوناگونی نظیر اسیدهای آمینه، پپتیدها، فنول ها، اسیدهای نوکلئیک و غیره می باشد. اسیدهای هیومیک ترکیبات بسیار پیچیده و شگفت انگیزی هستند که می توانند میلیونها سال در طبیعت دوام بیاورند و اعمال بسیار شگرفی را انجام دهند که قابل قیاس با هیچ ترکیبی دیگری نیست.
ترکیبات هیومیکی شامل سه بخش می باشند:

1- اسید هیومیک:
در مواد قلیایی محلول و در آب و اسید نامحلول می باشد.
2- اسید فولویک:
در آب، مواد قلیایی و اسید محلول می باشد.
3- هیومین:
در آب به هیچ وجه قابل حل نمی باشد.

فولویک اسید کوچکترین بخش های مولکولی از ترکیبات هیومیکی می باشند. هیومیک اسید و فولویک اسید در نتیجه فعالیت میکروارگانیسم های مفید خاک بر روی بقایای گیاهی در شرایط هوازی بوجود می آیند.
فولویک اسید طبیعی به رنگ طلایی است، و به خاطر کوچکی ابعاد مولکولی فولویک اسید به راحتی توانایی عبور و جذب از طریق برگ و حتی بخش میتوکندری سلول گیاهی را دارا می باشد، بر این اساس ترکیبات فولویک اسید بسیار مناسب جهت پاشش بر روی برگ و یا جذب ریشه ای می باشد.
فولویک اسید در ترکیب با آب دارای وزن مولکولی پایینی است و بر خلاف هیومیک اسید می توانند به شکل 100% خالص جذب سلول زنده می شود در نتیجه گیاه قادر است مقدار زیادی از فولویک اسید را جذب و در ساختمان خود نگه دارد. وجود فولویک اسید سبب میشود که حلالیت مواد نامحلول آبی حداقل 20 برابر بیشتر از زمانی شود که آب به تنهایی باشد و علت آن کاهش کشش سطحی آب در حضور فولویک استید و در نتیجه افزایش نفوذ مولکول های آلی از غشاء سلولی است.

گالری
با ما در ارتباط باشید

تلفن

021-22416208

ایمیل

info@kimiazarin.com

فکس

021-22429773

موبایل

0912-8301080

نقشه
اخبار
اخبار
admin

کسب مجوز اسید آمینه

موفقیت در ثبت کودی اسید آمینه محرک رشد کیمیا زرین از سازمان خاک و آب به شماره مجوز 2662/243 مورخ 1399/3/27.

Read More »