انتقادات و پیشنهادات

انتقادات و پیشنهادات

 

نظرات، پيشنهادات و انتقادات ارزشمند شما کاربران گرامی در هر بخش از فعاليت های شرکت کیمیا زرین، ما را در شناسایی نقاط قوت و ضعف خدمات و محصولات یاری خواهد رساند.
هرگونه پیشنهاد یا انتقاد در رابطه با عملكرد كارمندان، توسط مديران ارشد و مديریت عامل بررسي مي شود تا در تصمیم گیری های خرد و کلان شرکت لحاظ گردند.