فرم خدمات کالا

خدمات کالا

_

شرکت کیمیا زرین جهت تحقق ارزش های خود ، ارائه خدمات پیش و پس از فروش را وظیفه ذاتی خود می داند. لذا خدمات مختلفی از جمله آموزش ، ترویجی و تبلیغاتی را به خریداران محترم ارائه می نماید. شما می توانید جهت دریافت این خدمات فرم ذیل را تکمیل و ارسال کنید تا همکاران ما آن را در اولین فرصت بررسی و پیگیری نمایند.

خدمات کالا