این دانش فنی نتیجه تحقیقات چند ساله شرکت کیمیا زرین می باشد. هدف از این تحقیقات، دست یابی به کود های آلی می باشد که در رفع کمبود عناصر تغذیه ای در گیاه موثر می باشد. کمبود عناصر غذایی سالانه خسارات هنگفتی به کشاورزان وارد می نماید. استفاده از کودهای آلی با منشا گیاهی در خاک اثرات مفیدی در بهبود حاصلخیزی خاک دارد. یکی از ترکیبات آلی اسید آمینه و اسید فولویک است. این اسید ها به دلیل ساختار آلی و کوچکی ملکول قادر است در افزایش راندمان جذب عناصرغذایی نقش مهمی داشته باشد. لذا در این دانش فنی با استخراج اسید آمینه و اسید فولویک از مواد گیاهی مختلف و کمپلکس نمودن آن با عناصر به کلات های مختلف دست پیدا نمودیم که علاوه بر ارزان بودن نسبت به مشابه های خارجی از لحاظ زیست محیطی  نیز دوستار محیط زیست می باشد. آزمایشات مزرعه ای توسط بخش تحقیق توسعه شرکت کیمیا زرین و کشاورزان در استان های مختلف کشور دال بر اثر بخش بودن این محصولات می باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.