اثر هیومیک اسید بر درختان میوه

اثر هیومیک اسید بر درختان میوه

اثر هیومیک اسید بر درختان میوه


اثر هیومیک اسید بر درختان میوه


هیومیک اسید ماده‌ای متشکل از ترکیبات آلی و معدنی مانند آمینو اسیدها، فنول‌ها، نوکلئیک اسیدها و آلدهیدها می‌باشد که از پسماندهای گیاهان و جانوران، تحت تاثیر فعالیت میکروارگانیسم‌های مفید مانند باکتری‌ها و قارچ‌ها در خاک تولید می‌شود. این ترکیب به عنوان جزئی از هوموس شناخته می‌شود و پایداری بسیاری بالایی دارد، به طوری که میلیون‌ها سال در خاک باقی می‌ماند. کود هیومیک اسید دارای رنگ تیره بوده و حاوی عناصر ضروری برای رشد گیاهان مانند فسفر، نیتروژن، گوگرد، پتاسیم و کلسیم می‌باشد. این ماده اثرات مثبت فراوانی بر گیاهان می‌گذارد. در این مقاله اثر هیومیک اسید بر درختان میوه را بررسی می‌کنیم.

اثر هیومیک اسید بر درختان میوه

اسید هیومیک تاثیر بسیار زیادی بر رشد درختان میوه دارد. این ماده با افزایش ریشه زایی و همچنین افزایش نفوذپذیری غشایی گیاه باعث افزایش جذب مواد مغذی می‌شود. همچنین وجود آن در خاک می‌تواند میزان جذب نیتروژن که عنصری ضروری برای گیاهان است را افزایش دهد. این ماده داری خاصیت کلاته کنندگی عناصر مغذی نیز می‌باشد که با این کار عناصر را برای گیاه قابل جذب نگه داشته و موجب بهبود جذب آن‌ها از ریشه می‌شود. هیومیک اسید می‌تواند عنصر آهن را تا مدت‌ها برای گیاه قابل جذب نگه دارد؛ در نتیجه می‌تواند موجب درمان یا جلوگیری از زرد شدن برگ‌های درخت، مخصوصا در خاک‌های قلیایی که به طور طبیعی دچار فقر آهن هستند، شود. در پی افزایش میزان جذب عناصر مفید، درخت میوه بهتر رشد کرده و برگ‌های آن بیشتر و پهن‌تر می‌شوند و به دنبال آن غلظت کلروفیل که مسئول فتوسنتز است، در درخت افزایش می‌یابد. درنتیجه میزان تولید مواد قندی و اکسیژن افزایش یافته و تنفس سلولی در درخت بهتر می‌شود.

تاثیر دیگری که هیومیک اسید بر درختان میوه می‌گذارد، تحریک ترشح هورمون‌های گیاهی مانند سیتوکینین و اکسین می‌باشد. ترشح بیشتر این هورمون‌ها که از هورمون‌های رشد به حساب می‌آیند، باعث افزایش رشد درختان میوه، بهبود کیفیت میوه‌ها و افزایش بار دهی درختان میوه می‌شود. اسید هیومیک همچنین توانایی جوانه زنی در بذرها را افزایش می‌دهد و در تمام مراحل رشد از آن‌ها محافظت می‌کند.

اسید هیومیک می‌تواند خاصیت اصلاح کنندگی برای خاک داشته باشد، به طوری که مقاومت درخت را در برابر مسمومیت‌های ناشی از کود دهی نامناسب افزایش می‌دهد. همچنین باعث جلوگیری از نفوذ عناصر سنگین مانند کادمیوم به ریشه می‌شود. وجود هیومیک اسید در خاک که حاصل فعالیت میکروارگانیسم‌های مفید است، باعث جلوگیری از تکثیر و فعالیت میکروارگانیسم‌های مضر در خاک شده و گیاه را از آسیب آن‌ها ایمن می‌سازد. این ماده با جلوگیری از فعالیت عوامل بیماری زا به کنترل برخی از بیماری‌های ریشه‌ی درخت کمک می‌کند. اثر دیگر هیومیک اسید بر درختان میوه مقاوم سازی آن‌ها در برابر عوامل تنش زا مانند سرما می‌باشد.

سخن آخر

با توجه به تاثیرات هیومیک اسید بر درختان میوه که در این مقاله به آن‌ها اشاره شد، به طور کلی می‌توان گفت که این ماده باعث افزایش کیفیت میوه‌ها و بار دهی درخت میوه می‌شود و همچنین مقاومت درختان را در برابر بیماری‌ها افزایش می‌دهد. این ماده پایداری زیادی در خاک داشته و با محیط زیست سازگار است؛ به همین جهت امروزه کشاورزان بیشتری به دنبال بهره مند شدن از اثر هیومیک اسید بر درختان میوه هستند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.