مزایای کود آمینو اسید کلات شده

مزایای کود آمینو اسید کلات شده


مزایای کود آمینو اسید کلات شده

کود آمینو اسید کلات شده چیست

کلات کردن یک فرایند ساده و طبیعی است که طی آن فلزات با ترکیبات آلی، بهم می پیوندند. وقتی سلولهای گیاه مواد مغذی را جذب می کنند فورا با اسیدهای آلی از جمله اسید سیتریک، اسید مالونیک، اسیدهومیک و آمینواسید به  شکل  کلات  شده  در می آیند.

کود آمینو اسید کلات شده محصولی است که آمینواسید را بصورت کلات ، پایدار، باقدرت جذب بالا و نافذ، به کار می اندازد .

مزایای کود آمینو اسید کلات شده

افزایش دسترسی به مواد مغذی

مواد مغذی در یک فرم آلی برای جذب گیاه آماده است . آلی بودن مواد مغذی کلات  شده، به آن اجازه نفوذ به داخل برگ از میان لایه بیرونی برگ را می دهد . یک باره در برگ، کلات  ، مواد مغذی را بوسیله فرم ترکیبات مواد ( فلزی ) آلی ، آزاد می کند.                                                      

کلات ، مانع واکنش بین مواد مغذی و یون ها ( معمولا در PH بالای خاک ) می شود تا به شکل مواد غیر محلول در نیایند. مواد مغذی همراه ( محصور شده ) با مولکولهای آلی، از گیاه در مقابل رسوب شدن مواد، محافظت می کنند .

افزایش تحرک مواد مغذی

*کلات  پویایی مواد مغذی را در خاک افزایش می دهد . آن به مقدارهای حجیم مواد فلزی، برای آنکه در یک فرم قابل تحرک و یک جنبش آزادانه در ریشه باقی بمانند، کمک می کند .

قابل حل در آب

کود کلات شده در آب قابل حل می باشد.

مانع شسته شدن مواد 

یون های فلزی کلات  شده پایدارتر از یون های آزاد هستند .

متوقف کردن رشد پاتوژنی گیاه

( میکروارگانیسم هایی را که سبب ایجاد بیماری در گیاه می شوند، پاتوژن می گویند .)

بعضی عوامل کلات ، امکان دارد رشد پاتوژنی گیاه را متوقف کند، از طریق سلب کردن یون و کمک به رشد گیاه .

ترکیبات کلات شیمیایی به عنوان یک آلاینده

EDTA به عنوان یک آلاینده آلی مزمن، شناخته شده است و کیفیت محیط را به دلیل باقی ماندن، پایین می آورد. و این در یک محدوده وسیع، انتقال پیدا کرده است بطوری که در بافت بدن انسان و حیوان انباشته شده و در سلامت انسان و محیط، ایجاد نگرانی کرده است .

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.