Solid-2.jpeg
کود جامد آلی کیمیا زرین (ارگانومیکس Organo Mix)

نحوه و میزان مصرف:
– در درختان جوان کود جامد را به میزان 6 الی 8 کیلوگرم به روش نواری در محل کاشت درختان با خاک سطحی باغ مخلوط و استفاده نمائید.
– در درختان بالغ و بارور برای هر درخت به صورت چال کود و شیار کود به میزان 5 الی 10 کیلوگرم استفاده گردد.
– بهترین زمان مصرف: درختان در خواب زمستانه باشند.
– لازم به ذکر است مصرف بالاتر ارگانومیکس هیچ محدودیتی برای خاک کشاورزی ایجاد نمیکند فقط صرفه اقتصادی برای مصرف کننده ملاک خواهد بود.

ترکیبات

کود جامد آلی کیمیا زرین (ارگانومیکس Organo Mix)

مشخصات عمومی:

در راستای رسیدن به کشاورزی پایدار و تولید محصولات سالم و ارگانیک جهت حفظ امنیت غذایی و سلامت جامعه و کاهش مصرف کودهای شیمیایی، کود آلی جامد کیمیا زرین با فرمولاسیون برتر جهت بهینه مصرف کردن کودهای شیمیایی و جایگزینی مناسب برای کودهای حیوانی جهت مصرف در کلیه محصولات کشاورزی ارائه می گردد. کود آلی ارگانومیکس با داشتن درصد بالایی از مواد آلی ارگانیک و عناصر پر مصرف غذایی – فسفر، پتاس و ازت (N.P.K)- و عناصر کم مصرف غذایی (آهن، روی، مس، منگنز…) به همراه ترکیبات مختلفی از اسیدهای آمینه و گوگرد تاثیرات مفیدی بر بسیاری از خواص شیمیایی و فیزیکی خاک می گذارد و باعث بهبود ساختمان خاک می گردد و گیاه را قادر می سازد که مواد غذایی لازم دا از لایه های زیرین خاک ( از طریق رشدبهتر و افزایش حجم ریشه) جذب و دریافت کند. مواد آلی و اسیدهای آمینه موجود در کود آلی ارگانوهلیکس از هیدرولیز آنزیمی گیاهان با منشاء پروتئین بدست آمده و دارای کلیه خواص کودهای حیوانی است. کاملا بهداشتی و استریل شده و عاری از وجود هرگونه بذر علفهای هرز، تخم و لارو حشرات، قارچها و عوامل بیماریزا بوده و باعث می شود عناصر غذایی به راحتی از خاک خارج نشود و کم کم در طول فصل رشد آزاد و در اختیار گیاه قرار گیرد.
ارگانومیکس را می توان در تمام محصولات کشاورزی و در گلخانه ها و اماکن بسته که مصرف کودهای حیوانی مقرون به صرفه نیست و مشکلات جانبی نظیر حمل و نقل و انتقال آفات و بیماری های گیاهی را دارد مصرف نمود.

مهمترین خصوصیات کود جامد:

– نگهداری آب و عناصر غذایی در خاک
– افزایش فعالیت میکروارگانیسم های مفید در خاک
– بهبود رشد و فعالیت ریشه و جذب بهتر مواد غذایی
– کاهش مقدار نیاز به کودهای شیمیایی
– متعادل کردن (PH) خاک
– کاهش درجه شوری خاک
– افزایش عملکرد و کیفیت محصول
– غنی کننده خاک کشاورزی
– حمل و نقل آسان

توصیه مصرف:
– مصرف کود جامد ارگانومیکس مخلوط با سایر کودهای شیمیایی مهمترین راه بهبود حاصلخیزی خاک و افزایش تولید محصولات پرکیفیت و سالم خواهد بود. لذا توصیه می شود کود آلی ارگانومیکس را مخلوط با کودهای پایه (N.P.K) و با مشورت کارشناسان کشاورزی مصرف نمائید.