اسید آمینه کیمیا زرین

اسيدهاى آمينه در همه سلول های زنده موجود هستند. فرآیند ساخت اسید آمینه در گیاهان باعث مصرف انرژی زیادی توسط گیاه می شود. اسید آمینه به دلیل اندازه کوچکی که دارد به سادگی از طریق روزنه های برگها جذب گیاه می شود. تامین اسید آمینه برای گیاهان باعث ذخیره سازی این انرژی می شود و گیاه می تواند از این انرژی برای مقابله با تنش های ناشی از گرما، سرما و غیره استفاده کند.

اسيدهاى آمينه نقش مهمی در  در گرده افشانی، جوانه زنى بذر، سنتز كلروفيل، تنظيم باز شدن روزنه هاى برگ، تنظيم رشد رويشى و زايشى، تشكيل گل و ميوه، رنگ گيرى و تشکیل قند در ميوه و تنظيم هورمونهاى گياهىی در گياه دارند.

به طور کلی همه گیاهان مانند هر اندام و ساختار سازمان یافته زنده دیگر، به طور حتم به اجزاء مکانیسمی خاص برای رشد بیشتر نیازمند هستند تا بتوانند از خاک بیرون آمده و از نور، باران و … استفاده کافی ببرند.

گیاه هیدروژن را از آب موجود در خاک به دست می آورد. از هیدراتهای که به مرور زمان در خاک شکل گرفته اند به منظور فتوسنتز و تشکیل سلولهای گیاهی استفاده میکند. این دو عامل گیاه را به سمت سنتز آمینو اسیدی و به عنوان راهی برای سوخت و ساز متوازن هدایت می کند. حضور آمینو اسیدها برای سوخت و ساز گیاهی، متابولیسم سلولی و همچنین افزایش کیفیت مورد نیاز برای کشاورزی امری ضروری به نظر می رسد.

تاثیرات آمینو اسیدها بر روی گیاهان:

– تنظیم وضعیت عمومی گیاه
– افزایش مقاومت گیاه در هنگام بروز تنشهای محیطی
– افزایش کمی و کیفی محصول
– افزایش سرعت رسیدگی محصول
– افزایش جذب عناصر ریز مغذی
– افزایش فتوسنتز و تاثیر بر رشد گیاه
– تاثیر بر روزنه های هوایی
– تقویت سیستم ایمنی گیاه
– القا فرآیند گرده افشانی
نوع محصول: اسید آمینه محرک رشد
نام محصول: اسید آمینه کیمیا زرین
موارد مصرف: محصولات گلخانه ای، سبزی و صیفی جات، درختان میوه

نوع بسته بندی: بطری 1 لیتری، گالن 5 لیتری و گالن 20 لیتری

اسید آمینه کیمیا زرین از مواد اولیه کاملاً طبیعی و آلی تولید شده است میزان مصرف اسید آمینه کیمیا زرین در مزارع 4 تا 6 لیتر در هر هکتار در آب آبیاری و در باغات بین 6 تا 8 لیتر است.